Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi’ah

Buku karya A. Syarafuddin Al-Musawi yang berada di hadapan Anda ini merupakan buku kedua dalam edisi Indonesia yang kami terbitkan, setelah buku pertamanya, Dialog Sunnah-Syi’ah, terbit pada tahun 1983. Dalam edisi aslinya yang berbahasa Arab, buku ini telah mengalami cetak ulang lebih dari enam kali dan terdapat penambahan-penambahan di sana-sini yang dilakukan oleh pengarangnya.

Untuk lebih memberikan kenyamanan Anda dalam membaca buku ini, kami, Penerbit Mizan, melakukan beberapa pengubahan sistematika isi buku tanpa mengubah kandungan pokoknya. Yang kami ubah hanyalah Pasal VIII –dalam terbitan ini kami menggunakan istilah Bab– dengan memecahnya menjadi tiga bagian. Kemudian, sub-sub bab dari masing-masing Bab VIII tersebut kami kelompokkan sesuai dengan kemiripan soal-soal yang dibahas. Sehingga, buku aslinya yang semula terdiri atas dua belas pasal, sekarang ini menjadi empat belas pasal atau bab.

Selain perubahan di atas, dalam Bab IX buku ini, kami memuatkan satu lampiran yang berisi pendapat Sayyid Sabiq –salah seorang tokoh fiqih ahlus-sunnah– tentang nikah mut’ah, yang kami ambil dari buku karyanya, Fiqh As-Sunnah. Pemuatan ini, kami maksudkan sebagai bahan studi perbandingan.

Harapan kami, semoga dengan adanya perubahan ataupun penambahan di atas, buku ini akan dapat lebih banyak menyumbangkan manfaatnya bagi para pembaca.

Ikhtilaf Sunnah Syiah Downloads: 4326 times

Incoming search terms:

  • Dialog Sunnah Syiah
  • ikhtilaf
  • sunnah syiah
  • syiah sunnah
  • download buku syiah
  • abatasya net
  • IKHTILAF SUNNAH SYIAH
  • isu-isu penting ikhtilaf sunnah-syiah
  • abatasya
  • isu nikah mutah

2 Comments on “Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi’ah”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.